داشبورد

آمار سایت

تعداد بازدید سوالات: 44199

تعداد بازدید مطالب فنی: 51301

تعداد کل سوالات سایت: 826

تعداد کل پاسخ ها: 905

تعداد اعضای سایت: 943 نفر

سوال کننده : siamak ...


موتور نیم دیزل یعنی چی؟: 242روز پیش : 506 : 3 : 3siamak1 ... پاسخ داد

نیم دیزل رو برای تانک ها استفاده میکنن
دیزل سرعتی هست
241روز پیش
ممنون
227روز پیش
احمد رضا 3 ... پاسخ داد

به موتور های دوزمانه ی دیزل به اصطلاح نیم دیزل میگن
242روز پیش