داشبورد

آمار سایت

تعداد بازدید سوالات: 44200

تعداد بازدید مطالب فنی: 51301

تعداد کل سوالات سایت: 826

تعداد کل پاسخ ها: 905

تعداد اعضای سایت: 943 نفر

سوال کننده : siamak1 ...


نحوه صحیح رد شدن از دست انداز ها و سرعت گیر ها چگونه است؟: 231روز پیش : 447 : 2 : 2naderkarami ... پاسخ داد

بدون ترمز گیری با سرعت 40 کیلومتر بر ساعت عبور کنید بهترین نتیجه رو میده
214روز پیش

بهترین روش اینه نه ترمز بگیرید نه گاز بدید
هر کدوم از این کار ها باعث میشه فنر بندی خودرو باز و بسته بشه و قدرت جذب ضربات رو از دست بدهند
226روز پیش